KIT POLARIS SOLUX 600W (BOMBILLA VANGUARD) STUCO ASIA